Naša misija

Tvrtka Forol maziva je izrasla iz obiteljskog poduzetništva i od svog osnutka 1992. godine u Varaždinu tržišno je orijentirana, što će i ostati okosnica poslovanja. Najviše vlastitih proizvoda, ulja i maziva, Forol maziva prodaje na hrvatskom i susjednim tržištima. Poslovna vizija je jačanje vlastitih marki proizvoda i osvajanje novih tržišta.

Misija tvrtke Forol maziva pretpostavlja trajnu primjenu sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećih međunarodnih standarda, što je u konačnici uvjet za uspješan izvoz vlastitih proizvoda na nova strana tržišta. Forol maziva će kvalitetu svojih proizvoda i ubuduće redovito provjeravati u vlastitom laboratoriju te u domaćim i inozemnim stručnim ustanovama za ispitivanje kakvoće proizvoda. Cilj je svakom kupcu isporučiti proizvod koji kvalitetom zadovoljava njegove potrebe. Forol maziva posebno unapređuje i njeguje odnose sa poslovnim partnerima i kupcima, kao i sa vodećim svjetskim proizvođačima motora, vozila i strojeva, iskreno poštujući načela povjerenja, odgovornosti i uzajamnih interesa.

Odnosima sa djelatnicima tvrtka je stalno pridavala veliki značaj, svjesna da samo zadovoljni i stručno osposobljeni zaposlenici mogu pružiti najviše u poslu koji obavljaju. Forol maziva će i ubuduće omogućavati stalno stručno usavršavanje zaposlenika za njhov kreativan i učinkovit rad kojim će sebi osigurati primjeran životni standard. Tvrtka će nastaviti uvažavati i primjenjivati prijedloge zaposlenika o poboljšavanju poslovanja.

Zaštita okoliša i primjena najstrožih ekoloških standarda u proizvodnji i prodaji proizvoda, njihovom skladištenju i ispitivanju, ostat će temeljna odrednica poslovanja Forola maziva. Uz to, tvrtka će posebno brinuti o racionalnom korištenju energenata i prirodnih resursa. Tvrtka će poticati jačanje ekološke kulture i davati neposredni doprinos društvenim akcijama zaštite okoliša te onima koje će provoditi poslovni partneri i dobavljači Forola maziva.

Misija tvrtke Forol maziva pretpostavlja i rast zaposlenosti, otvaranje novih radnih mjesta, izvršavanje svih financijskih i drugih obveza prema društvenoj zajednici i državi.
Na ovakav će način Forol maziva nastaviti poslovanje, te doprinositi ugledu i razvoju hrvatskog gospodarstva.

Misija tvrtke Forol maziva
je stvaranje profitabilne i stabilne
kompanije za proizvodnju i prodaju ulja i maziva u središnjoj i istočnoj Europi koja prati suvremene svjetske trendove i dostignuća u ovoj djelatnosti, poštuje i njeguje najstrože kriterije i mjerila kvalitete proizvoda i zaštite okoliša.

Brandovi